Publicerad 1915   Lämna synpunkter
DIPPELSK dip1elsk, adj.
kyrkohist. adj. till namnet DIPPEL (se DIPPELIANISM). Pastor Tolstadius .. hade bort pröfva den Dippelska läran, straxt han hörde til sin varning om henne talas. Vidim. act. o. prot. 115 (1728). Den bekanta Dippelska affairen här i Stockholm. Därs. 15 (1768). Det .. dippelska oväsendet. Cornelius Sv. kyrk. hist. efter ref. 2: 56 (1887). Dippelska villomeningar. Dens. Handb. i sv. kyrk. hist. 291 (1892).

 

Spalt D 1475 band 6, 1915

Webbansvarig