Publicerad 1915   Lämna synpunkter
DIPLOKOCK dip1lokok4 l. di1-, l. -lå- l. -lω-, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. diplokokkus, fr. diplocoque, eng. o. nylat. diplococcus, af gr. διπλόος, διπλοῦς, διπλός, dubbel (jfr DIPLOM), o. κόκκος, korn, frö (jfr KOCK, kulbakterie, GONOKOCK, MIKROKOCK m. fl. samt KOSCHENILL)]
naturv. o. med. i sht i pl.: benämning på kulbakterier då de uppträda två o. två tillsammans. Kulbakterierna, kockerna .. 1. mikrokockerna ..(,) kunna uppträda ensamma (monokocker ..) eller 2 och 2 (diplokocker ..). NF 19: 515 (1895). Ibland äro hos diplokockerna de från hvarandra riktade ändarna lansettformigt tillspetsade, t. ex. i pneumokocker. Därs. 2 NF 16: 1450 (1912). — jfr KAPSEL-DIPLOKOCK.

 

Spalt D 1463 band 6, 1915

Webbansvarig