Publicerad 1915   Lämna synpunkter
DIOSKUR di1oskɯ4r l. -å- l. -ω-, m.; best. -en; pl. -er. Anm. Tidigast förekommer ordet i sv. med lat. böjn. Wästerhafwetz Inbyggiare .. dyrcka aldrahögst Dioscuros. Rudbeck Atl. 3: 89 (1698).
Etymologi
[liksom t. Dioskuren, pl., eng. Dioscuri, pl., fr. Dioscures, pl., af lat. Dioscuri, pl., af gr. Διόσκουροι, pl. (äfv. Διοσκόρω, dualis), eg. Zeus’ söner, af Διός, gen. till Ζεύς, namnet på grekernas högste gud (jfr TISDAG), o. κόρος l. κοῦρος, gosse]
i sht i pl.
1) eg. i den grekisk-romerska mytologien o. hjältesagan benämning på ett gudomligt brödrapar (Kastor o. Pollux l. med gr. namnform Polydevkes), söner af Leda, hvilka dyrkades o. åkallades ss. nödhjälpare (särsk. till sjöss) o. hafva gifvit sina namn åt en stjärnbild; jfr TVILLING(ARNA); rel.-vet. i oegentlig o. öfverförd anv. om åtskilliga andra (i den indogermanska myten förekommande) parvis uppträdande gudaväsen, heroer o. d. Norrmann Eschenburg 2: 83 (1818). I Dioskurer: / Milda stjernor, hvilka än som bröder / Skiften himmelen och skuggors verld. C. v. Zeipel i Poet. kal. 1819, s. 58 [jfr Virgilius Æn. 6: 121]. Någre (heroer), såsom Herakles och till en del Dioskurerne, dyrkades öfver hela Grekiska verlden. Palmblad Fornk. 1: 371 (1844). De vediske dioskurerna, med hvilka Balder och Had äro mythhistoriskt beslägtade. Rydberg Myt. 2: 260 (1889). Det karaktäristiska för dessa dioskurer (dvs. majgrefveno. vintergrefven, som förr på åtskilliga ställen i Norden valdes den 1 maj) är, att den ene af dem representerar våren, den andre vintern. Schück Litt.- o. rel.-hist. 2: 184 (1904).
2) bildl. om tvenne gemensamt uppträdande, innerligt med hvarandra förenade kamrater. Johan Rosén, den ene af de dioskurer, som Swedenborgianismens skepp på de svenska farvattnen en lång tid bar ”i sitt baner”. C. W. Skarstedt i Sv. biogr. lex. 2: 39 (1858; med anspelning på Apg. 28: 11). (Nyhumanismen) är på poesiens område företrädesvis knuten till de båda dioskurerna Goethe och Schiller. (Schück o.) Warburg Litt.-h. 3: 8 (1913).
Ssgr: (1) DIOSKUR-MYT103~2. Frändskapsdragen mellan den asiatisk-ariska dioskurmythen och den germaniska om Balder och Had. Rydberg Myt. 2: 211 (1889).
-PAR~2. Rydberg Myt. 2: 214 (1889). Vi skola .. se, om vi (i den nordiska mytologien) kunna återfinna ett dioskurpar, i hvilket Odin är den ene dioskuren. Schück Litt.- o. rel.-hist. 2: 182 (1904).

 

Spalt D 1462 band 6, 1915

Webbansvarig