Publicerad 1915   Lämna synpunkter
DIORAMA di1ora3ma2 l. -å- l. -ω-, äfv. —40 (diåráma Dalin), n., äfv. r. l. f. (m. Dalin (1850); f. Kindblad (1870); n. Almqvist Gabr. Mim. 1: 4 (1841), Wenström o. Jeurling (1891); n. o. f. Sundén Tillägg (1886); n. o. rf. SAOL (1900); r. (l. m. l. f.?) Bergman V. sm. skr. 137 (1825), Wåhlin Dagsländor 483 (1832, 1846)); best. -at l. -an; pl. -or ((†) -er Pfeiffer (1837), Dalin (1850), Linder Regl. 97 (1886)).
Etymologi
[liksom t. o. eng. diorama, af fr. diorama, m., af gr. διά, genom (jfr DI-), o. δ´ραμα, syn, anblick, skådespel, af δράω, se (jfr CYKLORAMA, KOSMORAMA, PANORAMA samt EFOR o. VAR, adj., VARSE, VARSNA). Dioramat, som uppfanns af fransmännen Daguerre o. Bouton, förevisades först i Paris 1822]
till förevisning afsedd framställning som utgöres af en med genomskinliga färger på båda sidor målad tafla, hvilken under effektfullt växlande belysning (äfv. bakifrån) åskådas gm en scenliknande öppning; äfv. namn på den byggnad i hvilken taflan förevisas; äfv. oeg. om på annat sätt anordnad målning som är afsedd att gifva så stor illusion som möjligt. Vi .. gingo .. in i den med många stora fönster både på väggar och tak försedda dioraman (i Paris). Bergman V. sm. skr. 137 (1825). Dioraman i Regents Park (i London). Wåhlin Dagsländor 483 (1832, 1846). Ett skådespel, som ej bör försummas (i Berlin), är Gropii Diorama. Snellman Tyskl. 382 (1842). Diorama … Belyst målning, som skådas genom en med förstoringsglas försedd ram, då föremålen framställa sig för ögat i naturlig storlek. Dalin (1850). Liksom i ett diorama flög den ena taflan förbi (den seglande) .. efter den andra. Ridderstad Samvetet 1: 150 (1851). Uppf. b. 2: 282 (1873). NF (1880). Göteborgs Diorama. Gbgs adr.-kal. 1893, Adressafd. s. 73 (ej i senare uppl.). — bildl. Jag gick och besåg skyarnes diorama. Almqvist Am. H. 1: 11 (1840). Själens stora diorama är mera öppnadt nu än förr; själens verld eger ock sina bataljfält. Dens. Gabr. Mim. 1: 4 (1841). — jfr FÖRVANDLINGS-DIORAMA.
Ssg: DIORAMA-BYGGNAD1030~20. GHT 1892, nr 136 A, s. 3.

 

Spalt D 1461 band 6, 1915

Webbansvarig