Publicerad 1914   Lämna synpunkter
DIMBLA, v. -ade.
Etymologi
[sannol. en ombildning af TIMBLA i anslutning till DIMPA]
(†) ramla, falla, tumla, dimpa. Stoor fara stod titt Skep, O Swea, tå tig brast, / Och dimblad’ öfwer bord, tijn starcke Store-mast. Stiernhielm Jub. 44 (1644, 1668; med syfte på G. II A:s död).

 

Spalt D 1389 band 6, 1914

Webbansvarig