Publicerad 1914   Lämna synpunkter
DILATOMETER dil1atome4ter l. di1-, l. -tå- l. -tω-, r. l. m.; best. -n; pl. -metrar.
Etymologi
[jfr t. o. eng. dilatometer, fr. dilatomètre; bildadt af stammen i DILATATION, DILATERA, v.1, resp. deras motsvarigheter i de olika spr., med anslutning till sådana ord som BAROMETER, TERMOMETER m. fl.]
fys. o. tekn. benämning på vissa apparater för mätning af kroppars utvidgning, i sht på grund af värme. Dilatometer .. utbredningsmätare, redskap till att utröna förhållandet vid tvenne vätskors blandning. G. Dalin (1871). Öfvers. af VetA Förh. 1879, nr 3, s. 1. Jernk. annal. 1896, s. 208. Bjerkén Dahlander 474 (1902).
Ssgr: DILATOMETER-ARM10030~2, sbst. Jernk. annal. 1896, s. 209.
-SPEGEL~20. å vissa dilatometrar befintlig spegel gm hvilken volymförändringarnas iakttagande underlättas. Jernk. annal. 1896, s. 209.
-UTSLAG~20 l. ~02. För att dilatometer- och galvanometerutslagen skulle kunna samtidigt iakttagas, inställdes dilatometern och galvanometern så, att deras speglar kommo omedelbart öfver hvarandra. Jernk. annal. 1896, s. 210.

 

Spalt D 1374 band 6, 1914

Webbansvarig