Publicerad 1912   Lämna synpunkter
DIKLINISK dikli4nisk, adj.2; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. diklinisch, eng. diclinic, af di-, dubbel (se DI-), o. gr. κλίνειν, luta sig (jfr DIKLINISK, adj.1)]
miner. om ett hypotetiskt kristallsystem: som har båda sidoaxlarna sneda i förh. till hufvudaxeln. Ett sjunde kristallsystem, det Dikliniska S(ystemet), har hittills endast blifvit iagttaget hos några med konst framställda salter. Erdmann Min. 22 (1860).

 

Spalt D 1312 band 6, 1912

Webbansvarig