Publicerad 1912   Lämna synpunkter
DICKKOPP dik4op l. 32 l. dik4~kop1 l. 3~2, m. l. r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[af holl. dikkop (l. möjl. af ett likalydande nt. ord), benämning på ifrågavarande l. ngn mycket närstående fiskart, af dik, tjock (se d. o.) o. kop, hufvud (se KOPP). Inlåningen torde snarast hafva förmedlats gm inflyttade holländare. Jfr äfv. ty. dickkopf ss. benämning på samma fisk o. andra närstående fiskar]
(numera föga br.) (individ af) den till benfiskarnas ordning o. blåsmunnarnas underordning hörande fiskarten Leuciscus latifrons Nilsson (stundom möjl. ock ngn närstående fiskart); färna. Nilsson Synopsis ichthyol. scand. 27 (1832; anfördt ss. af fiskarna i Göteborg använd benämning). Dick-kopp .., med lång och tjock kropp, bred platt panna, nedtryckt och trubbig nos samt begge käkarne lika långa. Konv.-lex. (1845). Dalin (1850). Wahlström Exkurs.-fauna 87 (1861; namnet säges nyttjas i Västergötl.). (Färnan finnes) vid Göteborg, der hon kallas dickkopp. 1 Brehm III. 1: 280 (1876). jfr: (Sv. Nilsson uppgifver) att den (dvs. färnan) vid Göteborg kallas Dickkopp, men Malm .. har derstädes icke erfarit detta namn. Lilljeborg Fisk. 3: 225 (1889). jfr äfv.: Fisk är der (dvs. i Nya Sverge) ock åtskillige slag: såsom .. Dickop, Cabeliau. Holm N. Sv. 31 (1702).

 

Spalt D 1228 band 6, 1912

Webbansvarig