Publicerad 1912   Lämna synpunkter
DIAZO- diat3so- l. -så-, äfv. -sω-, stundom dias3o- osv.
Etymologi
[liksom eng. o. fr. diazo- af t. diazo-, af di- (se DI-) o. azo- (se AZO-); infördt i den kemiska nomenklaturen 1859 (Annalen d. chemie u. pharm. 109: 295) af tysken P. Griess, som upptäckt ifrågavarande föreningar (jfr Dens. Därs. 113: 205 ff. (1860))]
kem. i ssgr, i fråga om en viss klass af kväfvehaltiga organiska föreningar i hvilka en (oftast aromatisk) radikal är bunden vid en grupp l. komplex af två kväfveatomer (o. hvilka vanligast uppkomma under inverkan af salpetersyrlighet på primära aromatiska aminer l. deras salter).
DIAZO-AMIDOBENSOL030~01002. = -AMINOBENSOL. Cleve Org. kemi 356 (1874). Diazoamidobenzol är hufvudrepresentanten för diazoamidoföreningarna. Hjelt o. Aschan Org. kemi 615 (1893). Ekecrantz Org. kemi 171 (1906).
-AMIDOFÖRENING~010020. = -AMINOFÖRENING. Blomstrand Org. kemi 181 (1877). Cleve Org. kemi 209 (1888). 2 NF (1906).
-AMINOBENSOL~01002. jfr -AMIDOBENSOL. 2 NF 6: 327 (1906).
-AMINOFÖRENING~010020. jfr -AMIDOFÖRENING. Diazoaminoföreningar .. benämnes en klass af indifferenta, vanligen gulfärgade diazoföreningar, som uppstå ur diazobensolsalter (diazoniumsalter) och aminer och åter kunna spjälkas i dessa beståndsdelar. 2 NF (1906).
-BENSOL~02. Cleve Org. kemi 356 (1874). Hjelt o. Aschan Org. kemi 614 (1893).
-BENSOL-KLORID—01~02. (numera föga br.) diazoniumklorid. Cleve Org. kemi 356 (1874). Hjelt o. Aschan Org. kemi 610, 615 (1893). 2 NF (1906).
-BENSOL-NITRAT—01~02. (numera föga br.) diazoniumnitrat. Cleve Org. kemi 356 (1874). Hjelt o. Aschan Org. kemi 610, 615 (1893).
-BENSOL-SALT—01~2, äfv. ~020. (numera föga br.) diazoniumsalt. Cleve Org. kemi 209 (1874, 1888). Blomstrand Org. kemi 183 (1877).
-BENSOL-SULFAT—01~02. (numera föga br.) diazoniumsulfat. Hjelt o. Aschan Org. kemi 610, 615 (1893).
-FÄRG~2. kem. (o. tekn.) Tekn. tidskr. 1900, K. s. 47.
-FÖRENING~020. diazoniumförening. Cleve Org. kemi 356 (1874). Diazoföreningarna .. giva .. salter med både syror och baser. Dessa salter hava dock väsentligen olika konstitution, och man skiljer därför skarpt mellan diazoniumsalter och diazotater. Widman Org. kemi 101 (1901, 1910). Ekecrantz Org. kemi 170 (1906).
-SALT~2, n. diazoniumsalt. Blomstrand Org. kemi 183 (1877). Ekecrantz Org. kemi 168, 169 (1906).
-SVART~2, n. kem. (o. tekn.) Tillsammans med anilinsvart användas (vid svartfärgning af bomull) äfven stundom .. benzo- samt diazosvart. 2 Uppf. b. 8: 524 (1900).

 

Spalt D 1224 band 6, 1912

Webbansvarig