Publicerad 1912   Lämna synpunkter
DIASPOR di1aspå4r (-spå´r Dalin), sbst.1, r. (m. Dalin (1850)); best. -en, äfv. -n; pl. (i bet. olika slag af diaspor) -er.
Etymologi
[jfr t. diaspor, eng. diaspore, af fr. diaspore (R. J. Haüy (1801)), en förfranskning af gr. διασπορά (se DIASPORA). Anledningen till benämningen är dekrepitationen (i små hvita fjäll) vid upphettning framför blåsröret]
miner. benämning på ett sällsynt, af lerjord o. vatten bestående mineral, som stundom förekommer i kristallform. Berzelius Blåsr. 207 (1820). Hess har analyserat en diaspor, från Uralska bergen, .. ett mineral som förut oriktigt ansågs för antophyllit. Dens. Årsber. t. VetA 1831, s. 207. Dalin (1850). Keyser Kemien 2: 314 (1871). 2 Uppf. b. 5: 480 (1902).

 

Spalt D 1220 band 6, 1912

Webbansvarig