Publicerad 1911   Lämna synpunkter
DEVIS devi4s, sbst.3, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af fr. devis, m., eg. vbalsbst. med bet. ’indelning, specificerad förteckning, anordning’, till deviser (se vidare under DEVIS, sbst.1)]
(mindre br.) byggn. specifikation; = ARBETS-DEVIS. Byggnadskommittéen (kunde) i devisen för det redan påbörjade byggnadsarbetet införa de förändrade bestämmelser, som föranleddes af dessa gåfvor. Wåhlin Gbgs stadsbibl. 27 (1900).

 

Spalt D 1128 band 6, 1911

Webbansvarig