Publicerad 1911   Lämna synpunkter
DETRONISERA det1rωnise4ra l. de1-, l. 01—, i Sveal äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, DETRONISATION det1rωnis1atʃω4n l. de1-, l. -aʃ-, l. 01004 (– – – -tschón Dalin).
Etymologi
[jfr t. dethronisieren, efter mlat. dethronizare, af de, af, från, o. thronus (se TRON)]
störta från tronen, afsätta.
1) eg. Konungens i Pohlen dethronization. B. Oxenstierna (1702) hos Nordberg K. XII 1: 217. Altså kunde ingen räkna (polska) Republiquen til last, om de dethroniserade den, som så ofta brutit sina besvorna capitulations puncter. Nordberg K. XII 1: 178 (1740). Frankrikes konung hade måhända förtjent att dethroniseras. Crusenstolpe Mor. 6: 137 (1844). Sv. alm. 1887, s. 39. Den späde fursten skulle .. få år derefter nödgas följa sin detroniserade fader i landsflykten. VL 1899, nr 297, s. 2.
2) i bildl. o. öfverförd anv. (Det står fast) at hon (dvs. dårskapen) numera aldrig kan detroniseras, hvarken af Democriti gråt eller Heracliti löje. SP 1779, s. 334. Begge (dvs. den romerska hedendomen o. den kristna medeltiden) sökte taga i sin tjenst den detroniserade hellenismen men begge gingo för den hjelpen under. Wikner Lifsfr. 2: 152 (1879). Påståendet att (pron.) han och hon numera vore detroniseradt af (pron.) den. E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 410 (1892). Englands världskommersiella detronisering. Steffen Britt. ströft. 273 (1895). Oljetrycksstorheternas detronisering, som man får hoppas snart skall bli full verklighet. K. E. Forsslund i Sv. turistfören. årsskr. 1908, s. 29.
Ssgr: A: (1) DETRONISATIONS-PLAN10103~ l. 01003~2. Piper .. bestormade Karl med uppmaningar att afstå från detronisationsplanen såsom omöjlig. G. R. Fåhræus i Sv:s hist. III. 2: 269 (1906).
B: (1) DETRONISERINGS-KRIG10030~ l. 01030~2. Karl XII:s långa detroniseringskrig i Polen.

 

Spalt D 1117 band 6, 1911

Webbansvarig