Publicerad 1911   Lämna synpunkter
DETALJIST det1aljis4t l. de1-, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(detaillist Nisbeth)
1) [sannol. efter t. detaillist, bildadt till detail (jfr DETALJ 1 a) efter mönstret af andra yrkesbeteckningar på -ist, särsk. grossist (se GROSSIST)] (i sht i fackspr.) minuthandlare, minuthandlerska; jfr DETALJÖR. Nisbeth Handelslex. 379 (1867). Otto såg den lilla detaljisten stå i sin tomma butik. Levertin Lifv. fiender 6 (1891). Det har ofta visat sig, att den fria konkurrensen på detaljhandelns område framkallat stor ökning af detaljisternas antal. 2 NF 6: 245 (1906). PT 1909, nr 147 A, s. 3.
2) [af fr. détailliste, afledning till détail (jfr DETALJ 6)] (föga br.; jfr dock slutet) person som sysslar med en detalj l. detaljer(na af ngt). Naturvetenskapen .. höll på att dö i detaljisternas händer. Strindberg Göt. r. 110 (1904). — särsk. (mindre br.) konst. målare l. tecknare osv. som fäster stor vikt vid o. nedlägger stor omsorg på detaljerna; jfr DETALJMÅLARE samt DETALJ 6 a. Monnier .. är en skarp ironiker och en omsorgsfull detaljist i sina teckningar. Nordensvan Konst. hist. 165 (1900). Bastien-Lepage var individualist och detaljist. Därs. 302.

 

Spalt D 1102 band 6, 1911

Webbansvarig