Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DESMANSKNOPP däs3mans~knop2 l. des3-, äfv. 40~1, i bet. 3 äfv. DESMEKNOPP -me-, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(desmans- Retzius Flora oec. 17 (1806), Wahlenberg Flora sv. 255 (1824, 1831), Thedenius Sv. skolbot. (1854), Alcenius Finl. kärlv. (1863), Nyman Sv. växt. naturh. 1: 247 (1867), Fries Ordb. (c. 1870), Björkman (1889). desme- (däsme) Fries Bot. utfl. 3: 204 (1864), Hartman Excurs.-fl. (1866), Fries Ordb. (c. 1870), Nyman Sv. fanerog.-fl. 97 (1873), Areschoug Flora 136 (1881), Schulthess (1885), Alnarps prisförteckn. 1892, s. 45, Neuman o. Ahlfvengren Flora 103 (1901), Nathorst Sv. växtn. 3: 15 (1904). Anm. Samtliga ofvan anförda citat höra till bet. 3; i bet. 1 o. 2 är endast ssgstypen desmans- anträffad)
Etymologi
[af DESMAN (se d. o. 1) o. KNOPP. Se för öfr. under 1 o. 3 nedan]
1) [jfr ä. d. desmerknop, ”myrobalanum” (Kalkar)] (fordom) = DESMANS-KULA. Wikforss (1804; under bisamknopf). Deleen (1836; under bisamknopf). Öhrlander o. Leffler (1852).
2) (numera knappast br.) orkidéen Herminium Monorchis R. Br. (Ophrys Monorchis Lin.), honungsblomma; jfr DESMAN 3 b. Linné Flora sv. 315 (1755; anfördt ss. br. på Gottland). Retzius Flora oec. 473 (1806). Dalin (1850).
3) [jfr d. desmerknop] örten Adoxa Moschatellina Lin.; jfr DESMANSGRÄS a, DESMANSROS 3, DESMANSBLOMMA d, DESMANS-SMÖRBLOMMA o. -ÖRT 1. Retzius Flora oec. 17 (1806). Wahlenberg Flora sv. (1826, 1833). Fries Bot. utfl. 3: 204 (1864). Adoxa .. Desmeknopp .. Liten, glatt ört med 3-fingradt delade blad, gröna bl(ommo)r i ett ensamt hufvud af en ärts storlek i stjelkens spets. Hartman Flora 156 (1879). Nathorst Sv. växtn. 3: 15 (1904).
Ssg: (3) DESMANSKNOPP-VÄXT300~2. (desme-) [namnet nybildadt af Nathorst] växt tillhörande familjen Adoxeæ Rbch.; jfr DESMANS-VÄXT. Nathorst Sv. växtn. 15 (1904).

 

Spalt D 1024 band 6, 1910

Webbansvarig