Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DESHABILJÉ l. DESHABILLÉ des1(h)abilje4 l. de1(desabilljé Dalin; jfr äfv. skrifsättet deshabiljé Leopold i SAH 1: 250 (1801), Moberg Gram. 116 (1815). Anm. Ordet uttalas ofta, kanske oftast, på franskt sätt -bije4, ngn gg äfv. med klingande s), r. l. m.; best. -en l. -n; pl. -er.
Ordformer
(deshabilée Dalin Vitt. 5: 382 (c. 1753))
Etymologi
[liksom t. deshabillé, n., af fr. déshabillé (hvarefter eng. dishabille), eg. p. pf. af déshabiller, afkläda, af dés- med upphäfvande bet. (lat. dis-, itu, åtskils) o. habiller, kläda, af ovisst urspr., men folketymologiskt anslutande sig till habit, dräkt (se HABIT)]
(i sht i salongsbildade kretsar, numera mindre br.) dräkt som bäres omedelbart efter uppstigandet, innan man klädt sig för att gå ut; morgondräkt; urspr. i fråga om så väl män som kvinnor, numera i sht i fråga om kvinnor; stundom: kamkofta; jfr NEGLIGÉ; nattdräkt; arbetsdräkt, hvardagsdräkt; numera oftast i uttr. i deshabiljé, närmande sig bet. af ett adj.: oklädd, dvs. utan att vara ordentligt påklädd, ej klädd så att man kan mottaga besök, slarfvigt klädd, halfklädd. Du får ursäkta, att jag tar emot dig så här i deshabiljé. Kan man en prydnad väl uptänka, / Som öfvergår deshabilée? Dalin Vitt. 5: 382 (c. 1753). En des habille, som man ej hunnit knyta aldeles fast framtil. Posten 1768, s. 190. (Staden) saluterades .. med dubbel Svensk lösen, hvilket låckade fram åskådare af begge könen, alla i sina deshabilleer. Fischerström Mäl. 62 (1785). Deshabiljé .. vestis cubicularis. Lindfors (1815). Herrarnes déshabillé af år 1828. Mag. f. konst 1828, s. 63. Deshabillé .. Nattklädning, morgondrägt, hvardagskläder. Dalin (1850; med tillägget: Brukas endast i fråga om fruntimmer). Min dotter och hennes guvernant nödgades lemna gården just derför att min herre behagade visa sig i en déshabillé, som … Blanche Bild. 1: 166 (1863). NF (1879). (Hushållerskan) kom ut .. i kysk deshabillé. Wallengren Skr. 187 (1895). Deshabillé .., vårdslös dräkt. Ficklex. ö. främ. ord (1903). Déshabillé .. morgondräkt, kamkofta, nattrock. 2 NF (1906). — särsk. [jfr fr. se montrer dans son déshabillé, visa sig sådan man är] bildl. Bellmans sångmö uppträder icke sällan i deshabiljé, dvs. alltför ogeneradt vårdslös.

 

Spalt D 1005 band 6, 1910

Webbansvarig