Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DERIVAT de1riva4t l. der1(deriva´t Weste), sbst., n.; best. -et; pl. = l. -er; i bet. 1 äfv. DERIVATUM de1riva3tum2 l. der1-, ngn gg 1040, n.; best. -tet, i best. anv. äfv. utan slutart.; pl. -ter l. -ta. Anm. I ä. tid användes ordet (i bet. 1) med genomgående lat. böjning. Ex.: derivatis (abl. pl.). Sahlstedt Gram. 2, 3 (1769). Äfv. t. ex. nom. pl. derivata hos J. Bureus (c. 1640; se Lindroth Bureus 118) o. Tiällmann Gram. 146 (1696) är att betrakta ss. en rent lat. form.
Etymologi
[jfr t. derivat(um), eng. derivate; af lat. derivatum, n. sg. af p. pf. af derivare (se DERIVERA); jfr äfv. fr. dérivé]
1) [jfr motsv. anv. i t., (eng.) o. fr.] språkv. ordstam l. ord som bildats af en rot l. en annan stam l. ett annat ord gm tillägg af en stafvelse l. stafvelsekomplex l. ett ljud l. en ljudkomplex (i sht ett suffix) som ej förefinnes ss. själfständigt ord l. ock gm ljudförändring l. slutligen gm båda de nämnda faktorerna i förening, afledning (se d. o. II a), härledt ord; jfr DERIVATIV(UM) 1. Man har påstått, att alla härledda ord eller derivater borde, så vidt möjligt vore, behålla lika stafning med stamorden. Rosenstein i SAH 1: Föret. 19 (1801). Stamord (Primitiver) äro sådana, som gifvit ursprung till andra ord, hvilka deraf kallas Härstammande (härledda ord, Derivater). Således äro, t. ex. barndom, frihet, dygdig .. Derivater af barn, fri, dygd. Moberg Gram. 25 (1815). Sådana (ord), som sammansättas .. af ett Stamord och ett Derivat. Hammarsköld Gr. spr. 19 (1818). Derivater från land, såsom Holländsk, Österländsk. Enberg Sv. spr. 209 (1836). Ett verbalt derivat. Ahlqvist Kulturord 62 (1871). Noreen Vårt spr. 7: 14 (1906). — jfr PREFIX-, SUFFIX-, VERBAL-DERIVAT(UM).
2) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] kem. kemisk förening som uppkommer l. har uppkommit ur en annan (enklare) sådan, vanl. därigenom att i denna enskilda atomer l. atomgrupper (af visst gifvet slag) ersättas l. ersatts af andra; sammansatt ämne som erhålles ur ett annat dylikt. Beviset var sålunda lemnadt, att ättiksyran och på samma gång en mängd andra syror o. s. v. kunde uppfattas som omedelbara derivater af kolsyra. Blomstrand Org. kemi 8 (1877). Nu vet man, att fuksin utgöres af saltsyrad rosanilin och att detta ämne .. är ett ”derivat” af, d. v. s. härledes ur, kolvätet trifenylmetan. 2 Uppf. b. 7: 553 (1903). — jfr AMMONIAK-, BENSOL-, GRÖNSTENS-, NAFTALIN-DERIVAT m. fl.
Ssg: (1) DERIVAT-FORM103~2. (föga br.) E. Lönnrot i Suomi 1841, 5: 44.

 

Spalt D 991 band 6, 1910

Webbansvarig