Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DEPOSITUM depω4situm, äfv. (i sht i Sveal. o. Norrl.) depå4-, äfv. 0302 (depòsitumm Dalin), n.; i best. anv. utan slutart.; pl. deposita.
Etymologi
[jfr t. o. eng. depositum; af lat. depositum, n. sg. i substantivisk anv. af p. pf. af deponere (se DEPONERA); jfr DEPOSIT-, DEPOSITO-, DEPÅ]
1) [jfr motsv. anv. i t. o. eng.] (i sht jur. o. bankv.) motsv. DEPONERA 1, vanl. 1 a: anförtrodt (löst) gods, inlagsfä. Alle Deposita hos Domare ock Executorer. Publ. handl. 1: 59 (1719). Jag .. får hemställa, om icke en sådan förmögenhets afgift .. må anses och af Banquen emottagas, blott såsom et depositum, hvilken en hvar äger full rättighet at återfå. Ad. prot. 1800, 1: 596. Schrevelius Civilr. 2: 576 (1847, 1857). För depositum af 1 1/2 kubikfot eller derunder (erlägges en afgift af) .. 50 (öre). SFS 1872, nr 57, s. 8. I de till värdepapperens förvarande anvisade kassahvalfven inläggas deposita i nummerordning. Stadg. f. tjenstg. v. Sv:s riksb. 1893, s. 63. (Samlingarna öfverlämnades) endast som depositum .. till den nya föreningen. SDS 1907, nr 325, s. 2. — särsk.
a) i uttr. slutet depositum, till förvar öfverlämnadt l. öfverlämnade värdeföremål som nedlagts i försegladt paket l. låst skrin o. d., öppet depositum, värdepapper som öfverlämnats till bank l. bankir o. d. i o. för förvaltning för ägarens räkning; jfr sluten, öppen deposition (se DEPOSITION 1 a α). De till förvar i riksbanken lämnade värdepapper eller s. k. öppna deposita. Riksd. rev. ber. ang. riksb. 1907, s. 52. (Riksbanks-)fullmäktige (hafva) .. upplåtit ett kassaskåp i riksbankens hvalf för öppna och slutna deposita till förvarande däruti af rikets regalier och dyrbarheter. Därs. s. 53.
b) bildl. Gud (hade) fordom i det Gamla Testamentet betrott (församlingen) sit ord, såsom et särdeles Depositum. Rydén Pontoppidan Colleg. past. 111 (1766).
2) (föga br.) motsv. DEPONERA 6: afsatt(a) ämne(n), afsättning, aflagring, sediment, fällning, deposition (se d. o. 6); jfr DEPÅ 3. Hafvets deposita. Ehrenheim Phys. 345 (1822). — jfr MALM-DEPOSITUM.

 

Spalt D 963 band 6, 1910

Webbansvarig