Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DEPARTEMENTAL depar1temänta4l l. -men-, sällan -maŋ- (– – -manngtál, äfv. – – -männtál Dalin), adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. departemental, eng. departmental, af fr. départemental, af département (se DEPARTEMENT)]
adj. till DEPARTEMENT: som har afseende på indelning i departement l. tillhör l. angår ett departement. Dalin (1850). Lyttkens o. Wulff Utt. (1889).
Ssgr: DEPARTEMENTAL-INDELNING01003~020. [jfr DEPARTEMENT 1 a, b] jfr DEPARTEMENTS-INDELNING. Departemental-indelningen (vid Förvaltningen af sjöärenden) afskaffades 1814. Fåhræus Handb. 72 (1864, 1868).
-STYRELSE~200. [jfr DEPARTEMENT 1 a] jfr DEPARTEMENTS-STYRELSE. Ad. prot. 1834, nr 14, s. 92. Vinterbladet 1853, s. 128. Sedan .. departementalstyrelsen blifvit införd, (ökades) både statsrådets och riksdagens inflytande. De Geer Minnen 2: 25 (1892).

 

Spalt D 934 band 6, 1910

Webbansvarig