Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DEODAR de1åda4r l. -ω- l. -o-, r. l. m.; best. -en, äfv. -n; pl. -er; l. DEODARA -da3ra2, äfv. —40, r. l. f.; best. -an; pl. -or l. -er.
Etymologi
[jfr eng. deodar l. (med nylat. form) deodara, af hindi dēodār, dēwdār, af sskr. deva-dāru, gudomligt träd, gudaträd, af deva, gud, gudomlig (jfr TISDAG o. DEIST), o. dāru (jfr TRÄ o. DRYAD). I Indien bäres ifrågavarande namn af flera olika träd]
benämning på ett i Himalajabergen växande cederträd, Cedrus Libani var. Deodara Lond. Nisbeth Handelslex. 257 (1867). Deodaren är ett kraftigt träd och rifves ej så lätt med af strömmen. Cavallin Kipling Wi 184 (1897).
Ssgr: DEODAR-103~ l. DEODARA-CEDER1030~20. [jfr t. deodaraceder, fr. cèdre deodar] = DEODAR. Kruhs Jordkl. 2: 170 (1882: deodara-). Han kalhögg sina fjällsidor, och de väldiga deodarcedrarna störtade med buller och brak i floden. Cavallin Kipling Emir. 86 (1898).
-TRÄD~2. = DEODAR. Cavallin Kipling Wi 184 (1897).

 

Spalt D 931 band 6, 1910

Webbansvarig