Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DENSITET dän1site4t (dännsitét Dalin), r. l. f.; best. -en; pl. (föga br.) -er (Melanderhjelm Astr. 2: 230 (1795), Dens. i VetAH 1798, s. 34).
Etymologi
[jfr t. densität, eng. density, fr. densité, af lat. densitas, afl. af densus, tät (jfr DENSIMETER)]
fys. täthet. Buffon har .. sökt bevisa jordklotet ega lika densitet och soliditet alt igenom. Wallerius Tankar 145 (1776). Melanderhjelm Astr. 1: 361 (1795). Dalin (1850). NF 3: 1068 (1879). 2 NF (1906).

 

Spalt D 924 band 6, 1910

Webbansvarig