Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DEMÖD, sbst.
Etymologi
[med anslutning till DEMÖDIG, af nt. demoed (mnt. demot) l. holl. deemoed, m., l. möjl. af t. demut, f., som ytterst är sammansatt af fht. deo, tjänare (jfr under TJÄNA), o. muot (se MOD) o. eg. betyder ’en tjänares (underdåniga) sinnelag’ (se närmare Kluge Etym. wb.); eller ock en subtraktionsbildning till DEMÖDIG efter mönstret af sådana ordpar som MOD MODIG, DYGD DYGDIG]
(†) = DEMÖDIGHET. Hemställandes i största dhemödh hans höghwürdigheet .. åm dhes löön och upbördh att jänka och förordna. Växiö domk. akt. 1697, nr 282.

 

Spalt D 726 band 6, 1910

Webbansvarig