Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DEMOLERA dem1ole4ra l. de1-, l. -å- l. -ω-, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade (p. pf. -ert (i Finl., †) S. Löfving). vbalsbst. -ANDE, -ING, DEMOLITION -itʃω4n l. -iʃω4n, äfv. 01— (mindre br., J. H. v. Kochen (1712) i Karol. krig. dagb. 4: 144, G. Dalin (1871), NF (1879), 2 NF (1906)).
Ordformer
(demoliera RP, Sahlstedt (1769), Tekn. tidskr. dim- S. Löfving)
Etymologi
[jfr holl. demolieeren, t. demolieren, fr. démolir, af lat. demoliri, af de, ned, o. moliri, uppbygga, upprätta, af moles, (byggnads-) massa; jfr äfv. eng. demolish]
förstöra (byggnadsverk, i sht fästningsverk o. d.), (ned)rifva, nedbryta, rasera, slopa; jfr RUINERA. Taltes .. om skantzernes demolierande i Pillow. RP 5: 380 (1635). Oxenst. brefv. 8: 502 (1645). Manskap (kommenderades) .. att demolera ock kullkasta alla wallar ock wärck kring om staden. J. M. Lyth (1703) i Karol. krig. dagb. 2: 6. Jag .. gick .. och lade mig i stufvan, som alt hvar dimolert af fijenden. S. Löfving (1730) i Handl. Finl. öden 1: 405. Längre up i floden blefvo åtskillige Batterier demolerade och deras Canoner förnaglade. SP 1779, s. 667. Dalin (1850). Tekn. tidskr. 1896, Allm. s. 134. De norska gränsfästningarnas demolering. SvD(L) 1906, nr 81, s. 3 (öfverskrift). De å Studentholmen funna fasta fornlemningarnas fullständiga demolering. SD 1907, nr 255, s. 6. — särsk.
a) bildl. En .. instruktiv bild af huru under dessa år Finlands lagbundna samhällsskick stycke för stycke demolerats. SD(L) 1904, nr 312, s. 4.
b) (†) allmännare: upprifva, förstöra, tillintetgöra. Fienden kan til efwentyrs komma och demolera eller ruinera samma Troup. Delachapelle Ex.-book 27 (1669).
Ssgr: A: DEMOLERINGS-BATTERI1030~102. mil. anfallsbatteri som nyttjas vid demolerande af (fientliga) fästningsverk osv.; jfr DEMOLITIONS-BATTERI. Holmberg Artill. 4: 155 (1886).
-MINA~20. mil. i sht om mina som anlägges under egna fästningsverk o. d. för hvilka man ej har bruk; jfr DEMOLITIONS-MINA.
B: DEMOLITIONS-BATTERI1003~, äfv. 0103~002. [jfr t. demolitionsbatterie, fr. batterie de démolition] (mindre br.) = DEMOLERINGS-BATTERI. NF 3: 1058 (1879). 2 NF 6: 134 (1906).
-MINA~20. [jfr t. demolitionsmine, eng. mine of demolition] (mindre br.) = DEMOLERINGS-MINA. NF 3: 1058 (1879). 2 NF 6: 134 (1906).
-UGN~2. [jfr fr. fourneau à démolition] (knappast br.) mil. det innersta, för sprängämnet afsedda rummet i en demoleringsmina; minkammare. NF 5: 629 (1882).

 

Spalt D 708 band 6, 1910

Webbansvarig