Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DEMOKRATISM dem1okratis4m l. de1-, l. -å- l. -ω-, stundom 01—, r. (m. G. Dalin (1871)); best. -en.
Etymologi
[jfr t. demokratismus, eng. democratism]
(i sht i lärd l. vitter framställning) demokratisk(t) skick l. ståndpunkt l. riktning l. sträfvande; (benägenhet för) demokratisk(a) åsikt(er); motsatt ARISTOKRATISM; jfr MONARKISM o. OKLOKRATISM. Då partiandan redan börjar taga öfverhand, lärer man visst icke underlåta at beskylla den här upträdande granskaren för democratism. Litt.-tidn. 1797, s. 162. (Napoleon) föll, ett offer för sitt försök att förena feodalismen med demokratismen. Livijn 2: 82 (1831). Strandberg 5: 285 (1862). En statistik öfver klasserna, som man af falsk demokratism i våra dagar skyr. Fahlbeck Sv:s adel 1: 396 (1898). PT 1910, nr 37 A, s. 2.

 

Spalt D 708 band 6, 1910

Webbansvarig