Publicerad 1909   Lämna synpunkter
DEMOBILISERA dem1obil1ise4ra l. de1-, l. -å- l. -ω-, l. -bi1-, l. 01—, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, DEMOBILISATION -isatʃω4n l. -aʃ- (mindre br.).
Etymologi
[jfr t. demobilisieren, eng. demobilize, fr. démobiliser, af dé- (lat. dis, itu, åtskils) o. mobiliser (se MOBILISERA)]
i sht mil. sätta (en mobiliserad armé o. d.) på fredsfot, afväpna; jfr AFRUSTA 3; motsatt MOBILISERA. KrigsVAT 1866, s. 588. NF (1879). För kriget uppsatta sanitetsformationer demobiliseras i den mån sådant låter sig göra utan att de sårade och sjuke lemnas utan vård. FFS 1889, nr 11, s. 15. Order om en partiell demobilisering utfärdades. SDS 1904, nr 43, s. 3.

 

Spalt D 703 band 6, 1909

Webbansvarig