Publicerad 1909   Lämna synpunkter
DELTAGELSE de3l~ta2gelse, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[jfr d. deltagelse]
(numera knappast br.) vbalsbst. till DELTAGA; jfr DELTAGANDE. Dalin (1850). — särsk.
1) = DELTAGANDE 3. Nordens afgörande deltagelse i striden. Geijer I. 1: 105 (1818). Genom en uråldrig frihet och deraf följande deltagelse i fäderneslandets angelägenheter. Dens. II. 1: 37 (1825). Deltagelsen i de hedniska offerfesterna. Strinnholm Hist. 2: 682 (1836). Därs. 4: 586 (1852).
2) = DELTAGANDE 4 b. Ingen caracters-skildring (skulle i samma grad som Kraus’ bref) göra honom .. hos den ömsinnte mera berättigad till deltagelse. Silverstolpe Kraus 3 (1833).

 

Spalt D 688 band 6, 1909

Webbansvarig