Publicerad 1909   Lämna synpunkter
DELKREDERE dälkre4dere l. del-, adv. o. sbst. n.; ss. sbst. best. -et.
Ordformer
(skrifves ofta del credere l. del-credere l. delcredere)
Etymologi
[liksom t. o. eng. del credere, holl. delcredere, af it. del credere (hvarefter fr. ducroire) i uttr. star del credere, stå i borgen, af stare (se STÅ), o. credere, betro (jfr KREDIT)]
handel. i fråga om borgensförbindelse vid kommissionsaffärer.
1) [jfr t. del credere stehen, it. star del credere] adv.: i borgen, med ansvar för betalningens ingående; i sht i förb. stå del credere. Zetterstén Anm. om mynt o. banker 159 (1771). Stå de sjelfve (dvs. kommissionärerna) för vissa göromål såsom växlar och dylikt Del Credere, eller i borgen, så böra de agta sig, at ej äfventyra sig sjelfve. Denell Inl. t. handelsvet. 158 (1785). Stå del credere: ikläda sig den förlust, som kan uppstå vid kommissionsvarors försäljning på kredit. Smedman Kont. 7 (1874). Ställa sig del kredere. Fliesberg Handb. f. köpm. 1: 150 (1897). jfr: Kunden drager på banken delkredere, och banken öfvertager .. risken, i fall acceptanten sedan ej inlöser sin förbindelse. GHT 1895, nr 234, s. 4.
2) sbst.
a) den skyldighet som kommissionären åtager sig att ansvara för köparens kredit l. förmåga att på förfallodagen betala sin skuld. Eberhardt Sv. mynt- o. finanshist. 47 (1771). N. G. Sefström i Jernk. ann. 1835, s. 180. (Att) förmå kommissionärerne att öfvertaga delkredere. Åstrand (1855). Stå i delkredere. Dens.
b) det af kommissionären för denna risk beräknade högre kommissionsarfvodet. Carlstén Underr. f. skeppseg. 272 (1853). Skola varorna gå öfver sjön till utländska orter, så måste han (dvs. kommissionären) beräkna ett .. högre delkredere. Åstrand (1855). Vexelusance (i Kanton): Provision för inköp och försäljning af vexlar 1/2 à 1 %, delcredere, inclusive provision, 2 1/2 %. Smedman Kont. 8: 164 (1877).
Ssgr: DELKREDERE-FOND0300~2. Fliesberg Handb. f. köpm. 2: 28 (1899).
-KONTO~20. konto för osäkra fordringar. Ekbohrn Främ. ord (1904).
-PROVISION ~102. jfr DELKREDERE 2 b. Fliesberg Handb. f. köpm. 1: 45 (1897).
-SATS~2. Delkrederesatsen rättar sig efter risken, sådan banken bedömer den. GHT 1895, nr 234, s. 4.

 

Spalt D 663 band 6, 1909

Webbansvarig