Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DEJOURERA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[afl. af DEJOUR i bet. 1; jfr ry. dežurit’]
(i Finl.) i sht i kasern, fängelse, på sjukhus o. d.: vara l. tjänstgöra ss. daghafvande, hafva dagen; hafva vakttjänstgöring; jfr JOURA. (Inom fängelset) skall .. alltid erforderligt antal knektar i vaktrummen och korridorerne dejourera. FFS 1861, nr 24, s. 15. Dejoureringen (på sjukhuset) begynner kl. 8 om morgonen och varar till samma timme påföljande dag. Därs. 1873, nr 23, s. 7. Dejourerande adjutanten. Topelius Vint. II. 1: 319 (1881). — jfr BRANDVAKTS-DEJOURERING.
Ssgr: DEJOURERINGS-FÄRD. (Tsaren) gjorde .. ett besök å torpedobåten n:o 223 under dennas ordinarie dejoureringsfärd längs eskadern. Hufvudstadsbl. 1907, nr 275, s. 4.
-TID. Förf. rör. Alexanders-univ. 1852—87 245 (1867).

 

Spalt D 500 band 6, 1908

Webbansvarig