Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DEGRESSIV deg1räsi4v l. de1-, l. -es-, äfv. 30~2 l. 40~1, adj.; adv. -T.
Etymologi
[af t. degressiv, sannol. bildadt efter progressiv (se PROGRESSIV) o. regressiv (se REGRESSIV); jfr för öfr. under DEGRESSION]
eg. nedgående, tillbakagående, aftagande; jfr PROGRESSIV; särsk. ekon. i fråga om inkomstbeskattning: som uppvisar l. är byggd på l. sammanhänger med en degression (se d. o. slutet). Det .. degressiva beskattningssystemet. Westman Lagar ang. inkomstskatt 13 (1879). En dylik tariff (med lägre skattesatser för de lägsta inkomsterna) har man plägat kalla degressiv. En sådan är naturligtvis .. ingenting annat än en progressiv beskattning, där progressionen afstannar vid en viss punkt. G. Cassel i Nord. tidskr. 1895, s. 643.

 

Spalt D 488 band 6, 1908

Webbansvarig