Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DEFENSIV def1ensi4v l. de1-, l. -fän-, stundom 30~2 l. 40~1, sbst., r. (m. Dalin (1850)) ((†) n. Sparrman Resa 2: 37 (1802)); best. -en.
Etymologi
[jfr t. o. eng. defensive, fr. défensive, af mlat. defensiva, försvarsverk, skydd, af adj. defensivus (se DEFENSIV, adj.)]
stridssätt där man inskränker sig till att försvara sig o. ej angriper, defensiv hållning, försvar; motsatt OFFENSIV; oftast i best. form. Vända en försichtig, och til anseende rädd Defensive uti fulkomlig, och vågsam Offensive. Richardson Krigsvet. 1: 107 (1738). Min princip är att offensiven är alltid fördelaktigare än defensiven. Gustaf III (1789) hos Warburg Ehrensvärd 249. Såsom man ser mången stridande tupp, hvilken spar sina krafter med ett låtsadt lamt defensif, tills han finner sin motståndare .. hafva förspillt sina krafter. Sparrman Resa 2: 37 (1802). Jag (vill) .. göra några blindstötar, några halfva eller falska anfall, så får jag se, huru min herre bär sig åt i defensiven. Almqvist Gabr. Mim. 3: 164 (1842; i fråga om duell på värja). Öfvergå från defensifven till offensifven. Meurman (1846). Kännande sin slagordnings öfverlägsna styrka i defensiven, stannade han (dvs. G. II A.) .. för att invänta fiendens anfall. Mankell Fältsl. 97 (1857). (Boerna) hafva adopterat regeln: strategisk offensiv, men taktisk defensiv. SDS 1900, nr 47, s. 3. — särsk. [jfr t. sich in der defensive halten, eng. stand, act on the defensive, fr. être, se tenir sur la défense] i uttr. hålla sig på l. till (förr äfv. vid) defensiven, endast gå försvarsvis till väga, inskränka sig till att försvara sig; förr äfv. i uttr. ställa sig på defensiven, ställa sig i försvarsposition, intaga en defensiv hållning. Richardson Krigsvet. 1: 104 (1738). I ty fall borde konungen draga sig tillbaka samma väg han kommit och ställa sig på defensiven inom gränsen. Warburg Ehrensvärd 241 (cit. fr. 1789). Tegnér 6: 80 (1827). Vanloo hade hitintills hållit sig till defensiven: han drog sig nu ett steg tillbaka för sin påträngande motståndare. Rydberg Frib. 491 (1857, 1866; uppl. 1877: försvaret). Odhner G. III 1: 174 (1885).
Ssgr, se under DEFENSIV, adj.

 

Spalt D 455 band 6, 1908

Webbansvarig