Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DEDIKATION ded1ikatʃω4n l. de1-, l. -aʃ-, sällan 01— (dedicatio´n Weste), r. (f. Dalin (1850), Lundell; m. Sahlstedt, Weste); best. -en, ä. o. hvard. i mellersta o. norra Sv. äfv. = (Täubel Boktr. 2: 25 (1823)); pl. -er.
Etymologi
[jfr t. dedikation, eng. dedication, fr. dédication, af lat. dedicatio, vbalsbst. till dedicare (se DEDICERA)]
eg. vbalsbst. till DEDICERA.
1) till DEDICERA 2: tillägnande, tillägnan; i sht konkret, dels om den tillägnan hvarigenom en författare tillägnar sitt verk i dess helhet åt en l. (i sht förr) flera personer (jfr DEDIKATIONSSKRIFT), dels om den vanl. handskrifna (mera kortfattade) tillägnan hvarigenom ett enskildt exemplar af boken osv. betecknas ss. en gåfva till ngn, vare sig af författaren l. ngn annan; förr ofta i förb. med andra, (mer l. mindre) synonyma ord; jfr TILLSKRIFNING, TILLSKRIFT, TILLÄGNELSE-, TILLÄGNINGS-SKRIFT, UPPOFFRAN. Företaal och Dedication til Konungen i Portugal. Schroderus Hoflefv. 1 (1629). (Eders grefliga Excellens lär icke illa upptaga) det iag inunder denne min aldraunderdån-ödmiukeste Dedication och Tilägnelse-Skrifft aldrahälst önskar få insmyga min ringa Person uti Eders Hög-Grefl. Excellences .. Ynnest. J. Andersin hos Lucidor Hel. Dedik. 5 (1689). (Saxos) Tilskrift, eller Dedication, til Ärke-Biskop Andreas. Lagerbring 1 Hist. 4: Föret. VI (1783). Herr Brukspatron har skäl att beklaga sig öfver en dedikation på sex sidor. Tegnér 5: 45 (1804). Dedication .. varder med gröfre stilar tryckt, än Företalet och det öfriga af boken. Täubel Boktr. 2: 25 (1823). Dedikationerna (af gradualdisputationerna) voro .. oftast intet annat än ett tiggeri, i det författaren för dem vanligen erhöll någon penninggåfva. Annerstedt UUHist. 1: 221 (1877).
2) (föga br.) till DEDICERA 3: uttalande o. d. hänvändt till ngn. Runeberg .. var ingen vän af .. skåltal, .. och endast när sådant icke kunde underlåtas, besvarade han de entusiastiska dedikationerna, vanligen blott med några få .. ord. Vest Runeberg 233 (1902).
Ssgr (till 1): DEDIKATIONS-EXEMPLAR1003~, sällan 0103~002. exemplar (af en bok l. skrift) försedt med l. afsedt att förses med en (vanl. handskrifven) dedikation. (Schück o.) Warburg Litt.-hist. 2: 409 (1897).
-POESI~002. NF 4: 1330 (1881).
-SKRIFT~2. (knappast br.) längre, vanligen tryckt tillägnan; jfr DEDIKATION 1. Möller (1790). Öhrlander o. Leffler (1852).

 

Spalt D 442 band 6, 1908

Webbansvarig