Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DECIMATION des1imatʃω4n l. de1-, l. -aʃ-, sällan 01— (– – -tschón Dalin), r. (f. Dalin (1850)); best. -en; pl. (föga br.) -er.
Etymologi
[jfr t. dezimation, eng. decimation, fr. décimation, af lat. decimatio, vbalsbst. till decimare (se DECIMERA)]
vbalsbst. till DECIMERA.
1) till DECIMERA 1. Dalin (1850). Ekbohrn Främ. ord (1868, 1878).
2) till DECIMERA 2. De omkring ett hundra olika årskullarna i en samtidigt lefvande befolkning befinna sig nu hvar och en å något af de olika stadier af decimation, om hvilka ofvanstående tal gifva en föreställning. G. Sundbärg i Ekon. samh. 2: 6 (1894). Ekbohrn Främ. ord (1904).

 

Spalt D 437 band 6, 1908

Webbansvarig