Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DECEMVIRAL desäm1vira4l l. des1em- l. de1-, l. -äm-, adj.
Etymologi
[jfr t. o. eng. decemviral, fr. décemviral, af lat. decemviralis, till decemvir (se DECEMVIR)]
adj. till DECEMVIR 1 o. DECEMVIRAT; i sht i ssgr; jfr DECEMVIRALISK. Den decemvirala lagstiftningen.
Ssgr: DECEMVIRAL-LAG0103~ l. 1003~2. Decemvirallagarne .. synas hafva innefattat stadganden dels i civil- och criminalrätten, dels ock af statsrättslig natur. R. Törnebladh hos Wallis Verldsh. 2: 98 (1876).
-LAGSTIFTNING(EN)~020. Dens. Därs. Centerwall Rom. fornk. 168 (1883).
-REGERING~020. abstr. o. konkret. Kolmodin Liv. 1: 414 (1831). (Appius Claudius) hade redan förra året varit själen i decemviralregeringen. R. Törnebladh hos Wallis Verldsh. 2: 95 (1876).
-STYRELSE~200. abstr. o. konkret. Traditionen är .. bestämd i att framställa decemviralstyrelsen såsom tillfällig. R. Törnebladh hos Wallis Verldsh. 2: 95 (1876). Boëthius Hist. läsn. 1: 211 (1895).

 

Spalt D 425 band 6, 1908

Webbansvarig