Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DEBUT debɯ4t, äfv. DEBY deby4, ngn gg DEBYT deby4t (deby´Dalin. — Skrifsättet debut begagnas ofta, äfv. då ett uttal deby4 är afsedt. Genom skrifningen debutt (se nedan) synes ett ä. uttal debyt4 vara åsyftadt), r. (m. Dalin (1850), Kindblad (1868), Lundell); best. -en, äfv. debyn; pl. -er.
Ordformer
(debute E. J. Brolin (1792) i Bref rör. teat. under G. III 272 (1792). debutt Leopold i SAH 1: 241 (1796, 1801), Regl. f. K. theat. 1834, § 15 (: debutter, pl.))
Etymologi
[jfr d. debut, t. debüt, eng. début, af fr. début, af débuter (se DEBUTERA)]
1) (skådespelares, äfv. varieté- l. cirkusartists) första uppträdande inför offentligheten (på en ny ort, inom en viss art af skådespel, i en viss roll osv.). En lyckad, misslyckad debut. Göra sin debut. Debuten ingifver goda förhoppningar. Hennes (dvs. Madame Felix’) debut i comedien sker med la Coquette corrigée näst kommande vecka. A. N. Clewberg (1788) i Bref rör. teat. under G. III 30. Nordforss Theaterdir. 14 (1799). Med ordentliga debutter förstås Sökandens uppträdande i 3:ne betydligare roler af den emploj, hvartill han sig anmält. Regl. f. K. theat. 1834, § 15. Strandberg 2: 195 (1865). Vasco di Gama (spelades) af Leonard Labatt, som här gjorde en glänsande debut. Hellander Teaterlif 67 (1898). jfr: Sedan jag altsen i somras öfverläst Mecttilds role i Birger Jarl och äfven begärt den til Debute. E. J. Brolin (1792) i Bref rör. teat. under G. III 272. — jfr OPERA-DEBUT.
2) i utvidgad anv.
a) första uppträdande, framträdande (inför offentligheten) af icke-sceniska konstnärer, författare osv. Oagtadt Kellgren, vid hans (dvs. Leopolds) första mera offentliga debût, dömt föga fördelagtigt om hans poetiska anlag, .. (hade L.) vunnit Konungens förtroliga nåd. Hammarsköld Sv. vitt. 2: 157 (1819). Sturzen-Becker 2: 12 (1850, 1861; om musiker). En .. symfonikör, hvilken år 1893 gjort sin egentliga debyt med Beethovens storslagna ”Missa solennis”. R. F. v. Willebrand i Finland 353 (1893). Sander i 3 SAH 10: 110 (1895; om målare).
b) allmännare: (en persons) första uppträdande, framträdande i lifvet (särsk. det politiska lifvet l. sällskapslifvet); (ett företags) första framträdande; begynnelse, början, ”start”, första tid; det sätt hvarpå ett företag börjas. Jag nekar intet att en sådan debut (dvs. en sådan inledning af samtalet) skrämde mig. Eva Bielke (1757) hos Fries Ad. familjelif 2: 200. Blenda (kom) vid sjutton år redan ut i verlden, eller, som man säger, gjorde sin debut med en ”första vinter”. Knorring Ståndsp. 2: 48 (1838). Jag bestod kampen till de kringståendes .. belåtenhet … Detta var min debut bland kamraterna. H. Lilljebjörn Hågk. 1: 49 (1865). Orisbergs (bruks) debyt var .. allt annat än lysande. Hultin Bergsh. i Finl. 54 (1896). Hans debut i riksdagen verkade ej .. ogynsamt. SvD 1907, nr 310, s. 3. jfr: Vi sätta högre .. en man, som icke i en högre samfundsställning har nödigt att skämmas för sina borgerliga debuter. Sturzen-Becker 1: 59 (1861).
Ssgr: (1) DEBUT-, äfv. DEBY-, ngn gg DEBYT-AFTON03~20. Tamm Sammans. ord 85 (1900).
(2 a) -ARBETE~020, äfv. ~200. Kaufmann Frankr. 274 (1883). Stycket har rätt att betraktas som ett debutarbete. G. Nordensvan i AB(L) 1895, nr 289 A, s. 6.
(2 a) -BOK~2. Ljunggren Sv. akad. ordb. 1: 16 (1904).
(2 a) -HÄFTE~20. Fin. biogr. handb. 2536 (1905).
(1) -ROLL~2. (Debutant) ege .. rätt att i hvarje af de för honom bestämda debut-roler .. minst tvänne gånger uppträda. Regl. f. K. theat. 1834, § 15. SvD(L) 1906, nr 98, s. 6.

 

Spalt D 420 band 6, 1908

Webbansvarig