Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DATERING date4riŋ, i Sveal. äfv. -e3riŋ2, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till DATERA. — jfr ANTE-, EFTER-, FEL-, FÖR-, FÖRUT-, POST-DATERING.
1) till DATERA 1. Dateringen efter månadsdag, under medeltiden sällsynt, blef i Sverige vanlig först under Gustaf I:s regering. NF 12: 1030 (1888). — särsk. konkretare; jfr DATUM, sbst.1 1. Ehuru Kristina icke vågat till sjelfva riksdagen inlemna ofvanstående skrifvelse, skulle denna dock, genom den orätta dateringen, erhålla skenet af en sådan åtgerd. Fryxell Ber. 10: 277 (1842). Dateringen 1523 är tydligen oriktig. G. I:s reg. 1: 18 (1861; not). Skilnaden i dateringen kan bero på skilnad mellan gamla och nya stilen. Svedelius i SAH 55: 87 (1879). I en not .. har anmärkts osäkerheten af Smepusts dateringar såvidt de gälla krigshändelser. Quennerstedt Karol. krig. dagb. 3: XXII (1907).
2) till DATERA 2 a. Dateringen af dessa fynd har kostat mycken möda.
Ssg (till 1): DATERINGS-ORT030~2. P. Sondén (1897) i Oxenst. brefv. 8: VII.

 

Spalt D 393 band 6, 1908

Webbansvarig