Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DASTI, interj.
Etymologi
[af t. dasti, förkortning af en förbannelsesats, som börjat med dass di l. dass dich, att dig; se T. Hjelmqvist i Arkiv f. nord. filol. 20: 302 f.; jfr nt. datt di ss. utrop samt sydskånska dial. hi dattes, daddes, usch, af hi, interj., o. nt. dat is, det är (näml. de düwel l. dyl.)]
(†) svordomsliknande uttryck. Dasttj, j sku få itt Faners moot (dvs. möte, mottagande). Brasck Ty. kr. D 1 b (1649). Tidfördrijf A 5 a (c. 1695).

 

Spalt D 389 band 6, 1908

Webbansvarig