Publicerad 1907   Lämna synpunkter
DARRIS l. DARY, sbst.
Etymologi
[af ä. holl. darris (se Wallerius), dary (se Kilian Etymologicum teut. lingvæ (1599; under darinck)); jfr mnl. dary, darie m. fl. former (se Verwijs o. Verdam (1889; under dary), holl. darg, darink, derrie (se Van Dale (1898)). Ordets ursprung är okändt]
(†) ett slags dytorf som förekommer i närheten af hafvet o. som uppkommit hufvudsakligen af förruttnade hafsväxter. Wallerius Min. 10 (1747). jfr Rinman 1: 455 (1788).

 

Spalt D 381 band 6, 1907

Webbansvarig