Publicerad 1907   Lämna synpunkter
DAMP dam4p, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[af eng. damp, eg. vbalsbst. till damp, dämpa (en eld osv.) (jfr DÄMPA)]
(i fackspr.) å lokomotivs asklåda befintlig rörlig lucka medelst hvilken det underifrån kommande luftdraget regleras; asklådslucka. (För genomsläppande af nödig luft) är asklådan försedd med två eller flera dampar, hvaraf en fram och en bak, samt ofta äfven en extra damp, placerad ungefär i midten af asklådan eller vid sidan af hjulaxeln. Lundberg Lokom. 44 (1902). — jfr FALL-, FÖR-DAMP.

 

Spalt D 283 band 6, 1907

Webbansvarig