Publicerad 1907   Lämna synpunkter
DAMOKLESSVÄRD damok3les~svæ2rd, äfv. 040~1, n.; best. -et, pl. =.
Ordformer
(damoclis- Crusenstolpe. demokles- Börjesson, SvD(L) 1906, nr 255, s. 7)
Etymologi
[jfr t. damoklesschwert, eng. sword of Damocles, Damocles’ sword, fr. épée de Damocle. Uttrycket härleder sig från en af Cicero Tusc. 5: 21 berättad anekdot. Damokles (Demokles), hofman hos den syrakusanske tyrannen Dionysius d. ä., utbredde sig vid ett tillfälle i loford öfver sin herres afundsvärda ställning. För att symboliskt visa honom, hurudan den af honom prisade lyckan i själfva verket var, lät då Dionysius honom taga plats vid ett rikt dukadt bord, där ett skarpslipadt svärd, fasthållet endast af ett tagelstrå, sväfvade öfver hans hufvud]
i bild o. bildl. ss. beteckning för öfverhängande fara l. för katastrof som hvilket ögonblick som helst kan inträffa, stundom med bibet.: fara som med knapp nöd undgås; särsk. i uttr. damoklessvärdet (l. ett damoklessvärd) hänger l. sväfvar öfver (ngns) hufvud o. d. Crusenstolpe Tessin 1: 74 (1847). Damokles-svärdet sväfvade öfver Gustaf Drakes hufvud. Rydberg Frib. 243 (1857, 1866). Uppå nåden / Utaf min broders nyck — den sköra tråden — / Demoklessvärdet hänger. Börjesson Brödrask. 20 (1861). Af akut intresse är arbetarefrågan, detta Damoklessvärd, som fortfarande hotar samhället. SDS 1905, nr 48, s. 2.
Anm. En tillfällig, parallell bildning till damoklessvärd är damoklestråd. Riset och ferlan sväfva .. på en Damoclestråd öfver den stojande ungdomens hufvuden och tillhviska glädjen sitt ”memento mori”. G. Djurklou i Nu 1874—75, s. 397.

 

Spalt D 283 band 6, 1907

Webbansvarig