Publicerad 1907   Lämna synpunkter
DAMNING dam3niŋ2 (da`mning Weste), sbst.2, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
skeppsb. vbalsbst. till DAMMA, v.2; äfv. konkret, = DAMM, sbst.3 Damning är en tät hopfogning af tvenne träd med utskurne rutor som passa uti hvarandra så at fogen ej kan skufvas. Dalman Sjölex. (1765). (Fr.) Adent, (sv.) Damning. Dam. Norberg Vial 89 (1782). Naut. ordb. (1840). Stjerncreutz (1863).

 

Spalt D 283 band 6, 1907

Webbansvarig