Publicerad 1907   Lämna synpunkter
DAMMSPIK dam3~spi2k, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[första ssgsleden i detta ord är svår att förklara; möjl. utgöres den af DAMM, sbst.1 (se d. o. I 1; de ifrågavarande spikarna skulle då hafva fått sitt namn däraf, att de hufvudsakligen användas vid hoptimring af det grofva bjälklaget i dammbyggnader o. d.) l. af DAMMA, v.2 (i detta fall skulle namnet bero på att hopfogning af timmer medelst dylika spikar kunde ersätta damning)]
(i fackspr.) spik af mycket grofva dimensioner (13—18 tums längd). Rinman Jernförädl. 185 (1772). Öfversta hvarfvet i skåfdammar plägar man .. fästa med grofva damspikar eller starka dimlingar. Tekn. tidskr. 1880, s. 57. Därs. 1883, s. 139.

 

Spalt D 282 band 6, 1907

Webbansvarig