Publicerad 1907   Lämna synpunkter
DAMEJEANNE damʃan4, äfv. dam1a4n l. -eʃan4, stundom damʃa4n, dam1a4n l. -aʃan4, r. l. m. (f. Kindblad (1868), Lundell); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(damejeanne Berzelius Kemi 1: 418 (1817) osv. damejeann SDS 1904, nr 269, s. 4 (: tomdamejeann). damejann Lundell (1893). damejean Tekn. tidskr. 1881, s. 172. damejan Rejmers Koln. 30 (1868). damesjan Synnerberg (1815). dammeschan Lyttkens o. Wulff Utt. (1889). damischan DA 1808, nr 56, s. 3. damjean Konow (1887). damjan Kindblad (1868). damschann Jungberg (1873), Lyttkens o. Wulff Utt. (1889). damaschan Pfeiffer (1837). damaschal DA 1824, nr 189, s. 5)
Etymologi
[af fr. damejeanne (tidigast anträffadt hos Th. Corneille 1694); jfr t. damejeanne, eng. demijohn m. fl. former (se Murray), prov. damajana, damajano m. fl. former, it. damigiana, span. damajuana. Ordets etymologi är osäker. De arab. ord med hvilka man velat förbinda det (se Vocabolario universale della lingua it. (1847; under damigiana), o. Devic Suppl. (1877)) äro snarare lån från ngn af de romanska formerna än tvärtom. Den sannolikaste förklaringen torde vara den enl. hvilken ordet är sammansatt af fr. dame (prov. dama osv.; se DAM, sbst.1) o. kvinnonamnet fr. Jeanne (prov. Jano osv.) o. syftar på den likhet som (för ett folkligt uppfattningssätt) finnes mellan ifrågavarande föremål o. ett (korpulent) fruntimmer. En tredje uppfattning framställes af Hatzfeld o. Darmesteter Dict.]
större (stundom ända till 80 liter rymmande) bukig, med kort hals försedd flaska, vanl. af glas, använd till förvaring af (frätande) oljor o. syror, i sht svafvelsyra, äfv. af vin, o. för bättre skydds skull inbäddad i en korg l. omgifven med ett flätverk af vide, tåg, ståltråd l. dyl. DA 1808, nr 56, s. 3. Berzelius Kemi 1: 418 (1817; uppl. 1808: stora glasbuteljer). (Svafvelsyran) fylles på stora kärl af saltglaseradt lergods eller glas kallade Damejeanner. Almström Tekn. 1: 143 (1844). Damejeanne med enkel korg. SFS 1861, nr 15, s. 12. Sex åkardrängar .. som drucko en dame jeanne med vin. Strindberg Tr. o. otr. 2: 118 (1890). PT 1906, nr 75 A, s. 2. — jfr GLAS-, TOM-DAMEJEANNE.
Ssgr: DAMEJEANNE-HÅLLARE03~, äfv. 103~200, r. l. m. (mindre br.) = -STÄLLNING. Ahlberg Farm. tekn. 366 (1899).
-STÄLLNING~20. ett slags ställning (af järn) hvari man nedsätter en damejeanne (jämte korg), i sht för att vid dess tömning lätt kunna reglera lutningen; jfr -HÅLLARE. Priskur. fr. N. Peterson 1886, s. 58.

 

Spalt D 249 band 6, 1907

Webbansvarig