Publicerad 1907   Lämna synpunkter
DAMBLA, v.
Etymologi
[sannol. en afl. på -l- till DAMMA (damba), v.1 Om dylika afl. jfr Hellquist i Arkiv f. nord. filol. 14: 1 ff.]
(†) ånga, ryka; jfr DAMMA, v.1 I. — särsk. bildl. Jagh skulle j hwart ord dundra och liunga, swäria och bannas, At thet skulle dambla effter. Balck Ridd. G 1 b (1599) [jfr: Han svor .., satt (dvs. så att) det oste och brände. Fröding N. dikt. 43 (1894)].

 

Spalt D 249 band 6, 1907

Webbansvarig