Publicerad 1907   Lämna synpunkter
DAMASKERING dam1aʃe4riŋ, stundom -ske4-, ngn gg -se4-, i Sveal. äfv. -e3riŋ2 (damasce´ring Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(äfv. skrifvet damaschering o. damascering)
vbalsbst. till DAMASKERA; särsk. mer l. mindre konkret; jfr DAMASCH, sbst.1 — särsk.
I. till DAMASKERA I.
1) till DAMASKERA I 1. Lind (1749; under damascirung). Det man kallar Damascering är äfven en art Mosaik. Också gifva Italienarne samma namn .. åt detta som åt inlagdt arbete. Miniaturskolan 115 (1784). Bernstensmunstycken med metallisk damascering. SPF 1838, s. 355. Dalin (1850). Upmark Falke 272 (1885).
Anm. Stundom betecknas inkrusteringen ss. äkta damaskering i motsats till figurers åstadkommande gm brännförgyllning (jfr 2 b). Upmark Falke 274, 279 (1885).
2) till DAMASKERA I 2. Jag förmodar, at lika god Damaschering kan åstadkommas genom andra blandningar (än den nu beskrifna), fastän af annat utseende. S. Rinman i VetAH 34: 320 (1773). Faraday och Stodart tro att de Turkiska sabelklingornas damascering härrör af wootz (ett slags hårdt gjutstål) och ej som de Europeiskas af hopväldt stål och jern. Berzelius Årsber. t. VetA 1821, s. 71. Almroth Karmarsch 35 (1838). Damascering .. Den strimmiga, flammiga ytan på damasceradt stål. Dalin (1850). (Godsets olika beståndsdelar bilda tillsammans) spräckliga eller randiga teckningar eller hvad man kallar damascering. Nisbeth Handelslex. 1288 (1870). Det damaskerade stålet .. är ett slags gjutstål, i hvars massa damaskeringen bildas så att säga af sig sjelf. Uppf. b. 6: 126 (1875). K. Stjerna i Studier tillägn. O. Montelius 112 (1903). — särsk.
a) i förb. turkisk, vriden damaskering o. d. Hahr Handb. f. jäg. 99 (1866; uppl. 1881: turkisk .. damasch). — jfr BAND-DAMASKERING.
b) i förb. äkta damaskering, äkta damasch (jfr anm. ofvan under 1 samt 3). S. Rinman i VetAH 34: 321 (1773; se under 3).
3) till DAMASKERA I 3; särsk. i förb. oäkta l. falsk damaskering, oäkta l. falsk damasch (jfr 2 b). En falsk Damaschering kan ock göras genom ritning och ätsning på Järnet, som något när liknar den äkta. S. Rinman i VetAH 34: 321 (1773). Dalin (1850). Pipor med oäkta damaschering tillverkas ofta, för att bedraga de okunniga. Hahr Handb. f. jäg. 99 (1866). Falsk damaschering. Därs. jfr Almroth Karmarsch 485 (1839).
4) till DAMASKERA I 5. Ibland ser man (vapen-) sköldens fält öfverdragna med en arabeskartad teckning eller s. k. damaskering. Schlegel o. Klingspor Herald. 31 (1874). Adler Meyer 595 (1895).
II. (numera föga br.) till DAMASKERA II. Wikforss (1804; under damastmachen). Weste (1807).
Ssgr (i allm. till I): DAMASKERINGS-KONST1030~2. jfr DAMASKER-KONST. Bergström Handb. f. jagtv. 81 (1872). Upmark Falke 273, 276 (1885).
-METOD~02. Konsten att anbringa sirater (på hjälmar) .. medelst en damaskeringsmetod i guld och silfver. Uppf. b. 6: 122 (1875).

 

Spalt D 243 band 6, 1907

Webbansvarig