Publicerad 1906   Lämna synpunkter
DALTONISM dal1tonis4m l. -tå- l. -tω-, r. (m. G. Dalin (1871)); best. -en.
Ordformer
(daltonismus F. Holmgren i Ups. läk.-fören. förh. 1870—71, s. 658)
Etymologi
[jfr t. daltonismus, eng. daltonism, af fr. daltonisme, bildadt 1827 af schweizaren Pierre Prévost efter namnet på den engelske kemikern John Dalton (17661844), som själf var rödblind o. som är den förste som (år 1794) lämnat en vetenskaplig framställning af färgblindheten]
med. o. fysiol. färgblindhet; särsk. om oförmågan att urskilja rödt: rödblindhet. 2:ne fall af medfödd daltonism. A. Ekström i Hygiea 21: 642 (1859). Den s. k. Daltonismen, det vill säga oförmågan hos vissa människor att se den röda färgen. Rydberg Filos. förel. 1: 37 (1876). Holmgren Färgblindh. 5 (1877). Strindberg Skärk. 129 (1888). Ribot Själsegensk. ärftl. 26 (1900).

 

Spalt D 218 band 6, 1906

Webbansvarig