Publicerad 1905   Lämna synpunkter
DADLIG, adj.
Ordformer
(dadeligh Stiernhielm Lycks.)
Etymologi
[ordet, som af Stiernhielm upptages i hans ”Vttydning opå någre gamble och sälsynt brukade Ord” (se nedan), torde snarast vara bildadt af Stiernhielm själf ss. afl. till DAD (se DAT o. DÅD), möjl. i anslutning till nt. dâdelik, t. thätlich]
(†) verksam, som visar sig i handling; dådkraftig, manlig, tapper. (Jag, dvs. Mars, öfvar mina disciplari) Snäll (dvs. snabba) och dadeligh angreep. Stiernhielm Lycks. 1 (1650; cit. efter Hööks uppl.). Dygd utan dadlige Mildheet, een dunst är. Dens. Herc. 451 (1668). Dadlig, .. görlig, wyrklig, af Daad, Daat, .. gierning. Dens. Ut. (1668).

 

Spalt D 9 band 6, 1905

Webbansvarig