Publicerad 1905   Lämna synpunkter
CURAÇAO kyr3aså2 l. ky3r-, äfv. kyr1aså4 l. ky1r-, äfv. 400, numera sällan 1rasa4o l. l. (kuràsao Dalin; kurassāo, hos oss vanl., i enlighet med franska uttalet: qyrassǡh”. G. Dalin (1871); kyraså´l. kyrr´aså Wenström (1891)), r. (m. Dalin (1850), Wenström (1891)); best. -n; pl. (om olika slag af curaçao, föga br.) -er.
Etymologi
[jfr t. curassao, eng. curaçao, curaçoa, fr. curaçao, af holl. curaçao, sannolikt urspr. elliptiskt för curaçao-likeur l. dyl., af port. Curaçāo, namn på en under Holland lydande ö i Västindien, enligt det allmännaste antagandet af lat. curationem, bot, helande, af curare (se KURERA), hvilket namn ön skulle hafva fått på grund af sitt sunda klimat (se Egli Nom. geogr. 227 (1893), hvarest äfv. andra försök till etymologisk tydning omtalas). Namnet har gifvits åt ifrågavarande likör antingen därför, att den först tillverkades på ön Curaçao, eller därför, att man till dess beredning använder skalet af en på denna ö växande pomeransart (se CURAÇAO-POMERANS). Jfr Murray]
1) ett slags (finare) likör hvars karakteristiska arom åstadkommes gm tillsats af ett bittert kryddämne som utdrages ur skalet af curaçaopomeransen; äfv.: (ett) glas af denna likör. Grön, gul, röd curaçao. Tre (l. tre glas) curaçao. Af Holländska (likörer) utmärker sig i synnerhet Curaçao. Almström Handelsvar. 337 (1845). Björck V. dikt. 56 (1863). Vissa likörer färgas, så t. ex. grön curaçao med indigo och saffran. Uppf. b. 5: 162 (1874). Han hade förstört sin tia; han hade ätit hummer; han hade druckit curaçao! Strindberg Fjerd. 22 (1877). (Ekenberg o.) Landin 578 (1893).
2) (föga br.) ett slags brännvin med tillsats af det under 1 nämnda kryddämnet. Ekenberg (o. Landin) 113 (1888).
Ssgr (delvis bildade till önamnet CURAÇAO): CURAÇAO-ESSENS301~, äfv. 103~, numera sällan 1030~02. jfr -EXTRAKT. Leufvenmark Vin. o. spir. 1: 153 (1869).
-EXTRAKT~02. extrakt på curaçaoskal; jfr -ESSENS o. -SPRIT. Därs. 101. —
-POMERANS~002 l. ~102. frukt(en) af curaçaopomeransträdet; jfr -ÄPPLE.
-POMERANS-SKAL~0020 l. ~1020. jfr -SKAL. Almström Handelsvar. 337 (1845).
-POMERANS-TRÄD~0020 l. ~1020. benämning på en i Västindien, i sht på ön Curaçao, växande afart af pomeransträdet, Citrus Aurantium curassaviensis. —
-SKAL~2. skal af curaçaopomeransen. Curacaoskalen .. (äro) af mera aromatisk bäska än de vanliga (pomeransskalen). Almström Handelsvar. 245 (1845). Ekenberg (o. Landin) (1889).
-SKALS-OLJA—0~20. (skal-olja) eterisk olja som utdrages ur curaçaoskal. Därs.
-ÄPPLE~20. (mindre br.) = -POMERANS. Nisbeth Handelslex. (1867).

 

Spalt C 258 band 5, 1905

Webbansvarig