Publicerad 1905   Lämna synpunkter
CORPS-DE-BATAILLE 1rdebatal4j l. 4r döbataj4 (kår-dö-batállj Dalin), r. (l. m.); best. -en, i best. anv. stundom utan slutartikel (Oxenstierna i 1 SAH 3: 228 (1790, 1802)) ((†) pl. = Richardson Krigsvet. 1: 326 (1738)).
Etymologi
[jfr t. o. eng. corps de bataille, af fr. corps de bataille, af corps, hufvudafdelning (se KÅR), de, af, o. bataille (se BATALJ)]
(numera föga br.)
a) mil. om mellersta delen af en slagordning; jfr CENTER 2 a; äfv. om den mellersta linjen af en på tre linjer uppställd här. Then första (linjen) kallas Avant-Guarden, then andra medelLinien, eller Corps de Bataille, och then tredie Arrier-Guarden. Hvarje Linie delas uti tvänne Flyglar, och thet medlersta, eller Corps de Bataille. Richardson Krigsvet. 1: 260 (1738). Danska Infanteriet i corps de bataille var .. posteradt på en höjd. Oxenstierna i 1 SAH 3: 228 (1790, 1802). Decker Taktiken 1: 58 (1830). Ekbohrn Främ. ord (1878).
b) sjömil. om mellersta (tredje)delen af en på slaglinje ordnad örlogsflotta; jfr CENTER 2 b. Gyllengranat Sv:s sjökr. 1: 328 (1840). VittAH 24: 205 (1861). NF (1879).
Anm. 1:o I bet. a förekom fordom ngn gg äfv. uttr. corps d’armée [af fr. corps d’armée, af corps (se ofvan), de, af, o. armée (se ARMÉ)]. 2:o I fråga om fall, då man i st. f. corps-de-bataille användt den förkortade formen corps, äfvensom en däremot svarande lat. form corpus (jfr KORPUS) l. it. form corpo, se KÅR.

 

Spalt C 255 band 5, 1905

Webbansvarig