Publicerad 1905   Lämna synpunkter
CLEARING kli4riŋ, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. clearing, af eng. clearing, vbalsbst. till clear, v., göra klar (i åtsk. bet.), om skuld o. d.: betala l. ordna, ”klarera”, ”klara”; verkställa clearing (jfr anm. 2:o nedan), af clear, adj. (se KLAR)]
bankv. (daglig) afräkning (af växlar o. anvisningar) som företages mellan olika bankinrättningar i afsikt att så långt som möjligt mot hvarandra kvitta ömsesidiga skulder o. fordringar; betalningsutjämning; äfv. om den inrättning som förmedlar nämnda afräkning: clearingsanstalt. NF 3: 422 (1879). I sammanhang med girorörelsen må Riksbanken vidtaga de anordningar, som kunna finnas erforderliga för underlättande af betalningsutjemningar (clearing). SFS 1897, nr 27, s. 5. Flertalet banker i Stockholm (öfverenskommo) för 2 år sedan att förena sig om en s. k. clearing af sina inbördes fordringar och skulder. GHT 1898, nr 236 B, s. 1. Clearing bankerna emellan här på platsen. SD(L) 1903, nr 318, s. 1.
Ssgr: A: CLEARING-AFDELNING, -BOK, -RÖRELSE, se B.
B: CLEARINGS-AFDELNING30~020. (clearing- Riksd. rev. ber. ang. riksb. 1901, s. 56) särsk. benämning på en den 15 dec. 1899 vid riksbankens hufvudkontor i Stockholm öppnad afdelning som verkställer clearing mellan ett stort antal bankinrättningar i Sv.; jfr -ANSTALT. Riksd. rev. ber. ang. riksb. 1900, s. 58. Därs. 1902, s. 61.
-ANSTALT~02 l. ~20. inrättning (kontor osv.) som verkställer clearing mellan olika banker; afräkningsanstalt, afräkningshus, likvidationskontor; jfr -AFDELNING. Därs. 1900, s. 58.
-BOK~2. (clearing-) bok i hvilken en banks (i växlar o. anvisningar bestående) fordringar hos o. skulder till andra banker införas i o. för afräkning med dessa banker. NF 3: 422 (1879).
Anm. 1:o I st. f. clearingsanstalt användes stundom, i sht i fråga om engelska förh., det rent eng. ordet clearinghouse kli4riŋ~ha͡u1s, äfv. ~ha͡ω1s. Ekbohrn Främ. ord (1878). Fliesberg Handb. f. köpm. I. 2: 63 (1899). Sv:s land o. folk 838 (1901).
2:o Ngn gg förekommer i sv. ett verb cleara [af eng. clear, v., se första stycket ofvan], deltaga i l. verkställa clearing. Direkt i riksbanken clearande banker. SvD(L) 1904, nr 275, s. 3.

 

Spalt C 252 band 5, 1905

Webbansvarig