Publicerad 1905   Lämna synpunkter
CIVILISK, adj.
Etymologi
[efter lat. civilis (se CIVIL, adj.); med afs. på bildningssättet jfr CENTRALISK, CIRKULARISK m. fl.]
(†)
1) som gäller l. hänför sig till osv. det medborgerliga l. samhälleliga lifvet; jfr CIVIL, adj. 2. Vthi Moralisk måtto kan hwar och en, som sigh om dygd beflijta wil, sielfwer sigh edla (dvs. adla): Men vthi Civilisk måtto then allena, som en frijmechtigh (dvs. suverän) herre, Konung eller Keijsare är. Girs Edelh. A 8 b (1627).
2) = CIVIL, adj. 6 c ε. Skal fördenskul General Qwartermästaren Fortificationen i acht taga, och Architecten det Civiliska byggeriet, som dervtinnan (dvs. i stadsplanen) komma kan. Stiernman Com. 2: 882 (1658).

 

Spalt C 250 band 5, 1905

Webbansvarig