Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CIRKUMFILISNÄRT sir1kumfil1isnær4t (-snä´rrt Dalin), r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[skämtsam kvasilatinsk bildning, utvidgning af FILISNÄRT, släng, krumelur, sannol. med anslutning till CIRKUMFLEX (jfr d. o. 2)]
(numera knappast br., skämt., hvard.) liten prydlig släng i skrift. Dalin (1850). — i öfverförd bem.: prydlig l. effektfull afslutning af ngt (t. ex. ett skrifvet l. tryckt meddelande osv.)? Hon .. vidtalade frun att få en ny annons insatt .. med denna cirkumfilisnärt eller lockbeta på slutet: ”att på kostnaden göres intet afseende.” C. F. Dahlgren S. arb. 5: 83 (1833).

 

Spalt C 198 band 5, 1904

Webbansvarig